LISTA INVAZIVNIH VRSTA NA PODRUČJU AP VOJVODINE

LIST OF INVASIVE SPECIES IN AP VOJVODINA


Citiranje:

Homepage
Naslov | Tip medija | Verzija | Editor | Mesto izdavanja | Izdavač | Datum publikacije | Datum citiranja | Dostupnost | Jezik [IASV] Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine = List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Verzija 0.1beta. Anačkov G, Bjelić-Čabrilo O, Karaman I, Karaman M, Radenković S, Radulović S, Vukov D & Boža P, editori. Novi Sad (Serbia): Departman za biologiju i ekologiju; 2011 [citirano 2011. Maj 22.]. Dostupno na: URL Srpski, Engleski. Citiranje u tekstu (IASV 2011)

Prilog Homepage-u
Autor | Naslov | Datum citiranja | Vezivna fraza | Homepage | Obim | Dostupnost | Jezik Popović, E. Taxon: Ovis aries musimon (Linnaeus, 1758). [citirano 2011. Maj 22.]. U: Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine = List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Verzija 0.1beta. Anačkov G, Bjelić-Čabrilo O, Karaman I, Karaman M, Radenković S, Radulović S, Vukov D & Boža P, editori. Novi Sad (Serbia): Departman za biologiju i ekologiju; 2011. [oko 3 ekrana]. Dostupno na: URL Srpski. Citiranje u tekstu (Popović 2011)

Citation:

Homepage
Title | Type of Medium | Edition | Editor | Place of Publication | Publisher | Date of Publication | Date of Citation | Availability | Language [IASV] Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine = List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Version 0.1beta. Anačkov G, Bjelić-Čabrilo O, Karaman I, Karaman M, Radenković S, Radulović S, Vukov D & Boža P, editors. Novi Sad (Serbia): Department of Biology and Ecology; 2011 [cited 2011 May 22]. Available from: URL Serbian, English. In text citation (IASV 2011)

Contribution to a Homepage
Author (R) | Title (R) | Date of Citation (R) | Connective Phrase (R) | Homepage (R) | Extent (Pagination) (R) | Availability (R) | Language (R) Popović, E. Taxon: Ovis aries musimon (Linnaeus, 1758). [cited 2011 May 22]. In: Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine = List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Version 0.1beta. Anačkov G, Bjelić-Čabrilo O, Karaman I, Karaman M, Radenković S, Radulović S, Vukov D & Boža P, editors. Novi Sad (Serbia): Department of Biology and Ecology; 2011. [about 3 screens]. Available from: URL English. In text citation (Popović 2011)